• zdjecie 1 narzedziownia

Projekty Unijne - Narzędziownia Gremi

 

 

        1. WND–RPLD.03.06.00–00–214/10 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez znaczącą poprawę świadczonych usług oraz ich dywersyfikację dzięki wprowadzeniu precyzyjnego skanowania pomiarowego.

        Celem projektu jest podwyższenie jakości oferowanych usług z zakresu serwisu form wtryskowych do przetwórstwa tworzyw sztucznych, form odlewniczych, tłoczników, wykrojników oraz części maszyn poprzez zwiększenie dokładności pomiaru uszkodzonego narzędzia. Przełoży się to bezpośrednio na jakość na prawy oraz skrócenie czasu realizacji zlecenia. Ponadto, dzięki wykorzystaniu nabytych środków trwałych i niematerialnych, firma będzie w stanie zaoferować nową usługę jaką jest metrologia. Nowoczesna aparatura pomiarowa, będzie wykorzystywana do: pomiarów uszkodzonych elementów w celu ich jak najdokładniejszej rekonstrukcji; pomiarów nowych części w celu sprawdzenia dokładności wykonania; skanowania części które nie posiadają dokumentacji rysunkowej w celu jej stworzenia. Umożliwi ona firmie również podjęcie zleceń, które do tej pory nie mogły być realizowane ze względu na niewystarczające wyposażenie. Wskaźnik będzie monitorowany z końcem realizacji całej inwestycji, tj. od końca IV kwartału 2011r. Realizacja wskaźnika będzie mogła być weryfikowana na podstawie oferty firmy w dowolnym czasie licząc od tego momentu.

Za prawidłową realizację wskaźników oraz ich monitoring będą odpowiedzialni właściciele spółki - Pan Mirosław Gałka oraz Pan Grzegorz Kurczewski.


- Ogłoszenie o zamówieniu
- Podsumowanie postępowania o udzielenie zamówienia
- Informacja o dofinansowaniu

        

       2. RPLD.03.02.00-15/11 DZIAŁANIE III.2 „Wdrożenie innowacyjnej technologii drogą do podniesienia innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa na arenie międzynarodowej”

Szanowni Państwo
W związku z realizacją projektu, zapraszamy do składania ofert na zorganizowane postępowania zamieszczone poniżej:

-
Ogłoszenie o zamówieniu nr 01/2012 (przedmiot zamówienia: nowoczesna drążarka ubytkowa do obróbki metali)
-
Ogłoszenie o zamówieniu nr 02/2012 (przedmiot zamówienia: nowoczesne pięcioosiowe centrum obróbcze)
-
Ogłoszenie o zamówieniu nr 03/2012 (przedmiot zamówienia: wtryskarki nowej generacji)
-
Ogłoszenie o zamówieniu nr 04/2012 (przedmiot zamówienia: wykonanie posadzek przemysłowych)
-
Ogłoszenie o zamówieniu nr 05/2013 (przedmiot zamówienia: oprogramowanie CAD/CAM)
-
Podsumowanie postępowania o udzielenie zamówienia nr 01/2012
-
Podsumowanie postępowania o udzielenie zamówienia nr 02/2012
-
Podsumowanie postępowania o udzielenie zamówienia nr 03/2012
-
Podsumowanie postępowania o udzielenie zamówienia nr 04/2012
-
Podsumowanie postępowania o udzielenie zamówienia nr 05/2013
-
Zapytanie ofertowe nr 01/2012 (przedmiot zapytania: stereomikroskop)
-
Zapytanie ofertowe nr 02/2012 (przedmiot zapytania: endoskop)
-
Zapytanie ofertowe nr 03/2012 (przedmiot zapytania: sprzęt komputerowy)
-
Zapytanie ofertowe nr 04/2012 (przedmiot zapytania: oprogramowanie do projektowania trójwymiarowego)
-
Podsumowanie postępowania o udzielenie zamówienia (stereomikroskop)
-
Podsumowanie postępowania o udzielenie zamówienia (endoskop)
-
Podsumowanie postępowania o udzielenie zamówienia (sprzęt komputerowy)
-
Podsumowanie postępowania o udzielenie zamówienia (oprogramowanie do projektowania trówymiarowego)
-
Informacja o dofinansowaniu

Dokumenty do pobrania:
- dotyczy zamówienia nr 04/2012
( Załącznik nr 1 , Załącznik nr 2 , Załącznik nr 3 , Załącznik nr 4 , Załącznik nr 5 , Załącznik nr 6 )

 

 

copyright by GREMI '2010