EN PL

Formy wtryskowe

 

Czym są?
Forma wtryskowa to rodzaj bardzo złożonego narzędzia, wykorzystywanego do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Głównym jej zadaniem jest umożliwienie wypełnienia płynną substancją gniazd oraz nadanie konkretnego kształtu. To specyficzne narzędzie ma na celu również równomierne oraz skuteczne odprowadzenie ciepła z gorącego tworzywa, a także daje możliwość usunięcia wyprasek w prosty sposób.

Budowa
Składa się z dwóch części – każda z nich ma związek z inną stroną wtryskarki. Jej działanie polega na tym, że najpierw ulega ona zamknięciu, potem wypełnia się ją odpowiednim tworzywem, by w końcowym etapie (kiedy jest ono już wystarczająco schłodzone), otworzyć i usunąć z niej wypraskę.

Do układów funkcjonalnych narzędzia należą:

 • gniazdo bądź gniazda formujące
 • układy: wlewowy, chłodzenia, wypychania wypraski i wlewka
 • części prowadzące i ustalające połówki formy
 • napędy płyt i segmentów
 • obudowa

Aby narzędzia umożliwiały precyzyjne wykonanie zadania, konieczne jest ich odpowiednie wykonanie. Szczególną rolę odgrywa tutaj sam proces projektowania, do którego warto wykorzystać profesjonalne oprogramowanie. Produkt zatwierdzony przez klienta, z wprowadzonymi ewentualnymi poprawkami zostaje następnie przekazany do działu produkcyjnego i rozpoczyna się jego wytwarzanie na szeroką skalę. Dzięki temu powstałe elementy są precyzyjne i spełniają swoje zadanie bez zarzutu.

Przebieg procesu Zachodzi w specjalnie przystosowanych do niego sprzętach.

 • Etap I: Ogrzewanie i upłynnienie – stopnienie i upłynnienie tworzywa poprzez oddziaływanie wysokich temperatur
 • Etap II: Wtrysk właściwy – upłynnione tworzywo zostaje wtryśnięte do specjalnego odlewu (zazwyczaj ze stali) w krótkim czasie
 • Etap III: Stygnięcie – napełniona forma zostaje we właściwym tempie chłodzona bądź ogrzewana
 • Etap IV: Opróżnienie – po zestaleniu tworzywa zostają rozdzielone bloki
 • Etap V: Zamknięcie – odlew zostaje ponownie, szczelnie zamknięty
 • Etap VI: Oczyszczenie produktu – wydobyte kształtki zostają pozbawione resztek
 
  

copyright by GREMI '2010